-κοπώ

-κοπώ
-άω
β' συνθετικό ρημάτων τής Νέας Ελληνικής το οποίο σημαίνει επίταση ή επανάληψη αυτού που δηλώνει το α' συνθετικό. Τα ρ. τής Αρχαίας Ελληνικής σε -κοπώ σχηματίζονταν σε έω / -, ήταν παρασύνθετα από ονόματα σε -κόπος (< κόπτω) και διατηρούσαν τη σημ. «κόβω» (πρβλ. αρχ. ξυλο-κοπῶ «κόβω ξύλα» < ξυλο- κόπος). Ωστόσο, η σημ. τής επαναλήψεως / επιτάσεως εμφανίζεται σε ορισμένα παραδείγματα ήδη από τότε. Έτσι, ὀχλο-κοπῶ (< ὀχλο-κόπος) σημαίνει «πλήττω διαρκώς τα αφτιά τού όχλου (με δημαγωγίες)», πορνο-κοπῶ (< πορνο-κόπος) σημαίνει «συχνάζω στα πορνεία». Η εξέλιξη τής σημασίας τού -κοπῶ προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίστηκε κατά τους μεσαιωνικούς και νεώτερους χρόνους. Στη Νέα Ελληνική σχηματίστηκαν αναλογικώς νέα σύνθ. σε -κοπώ (-άς, -ά...), χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο ουσιαστικό σε -κόπος (πρβλ. γυαλο-κοπώ, λαμπο-κοπώ).Ρήματα σε -κοπώ τής Νέας Ελληνικής είναι και τα εξής: ανθοκοπώ, ασημοκοπώ, ασπροκοπώ, αφροκοπώ, βαριοκοπώ, βλαστημοκοπώ, βλαστοκοπώ, βρομοκοπώ, βροντοκοπώ, βωλοκοπώ, γλεντοκοπώ, γλωσσοκοπώ, γρονθοκοπώ, γυαλοκοπώ, δενδροκοπώ, δερνοκοπώ, δημοκοπώ, ζεστοκοπώ, θαμποκοπώ, καταδημοκοπώ, λαμνοκοπώ, πετροκοπώ, πλευροκοπώ, πτερνοκοπώ, ραβδοκοπώ, σβωλοκοπώ, στηθοκοπώ, σφυροκοπώ, τριζοκοπώ, φαντασιοκοπώ, φλυαροκοπώ, φτερνοκοπώ, φτεροκοπώ, χαροκοπώ].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • κοπώ — κοπῶ, όω (ΑM) [κόπος] κουράζω, ταλαιπωρώ, καταπονώ («εἴ τις κοπώσειε βαρυτέραις γυμνασίαις», Δίων Χρυσ.) μσν. ενεργώ, προσπαθώ …   Dictionary of Greek

  • κοπῶ — κόπτω cut aor subj pass 1st sg (attic epic doric) κοπάζω grow weary fut ind act 1st sg (attic epic ionic) κοπόω weary pres subj act 1st sg κοπόω weary pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κόπω — κόπος striking masc nom/voc/acc dual κόπος striking masc gen sg (doric aeolic) κοπόω weary pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) κοπόω weary imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κόπῳ — κόπος striking masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κόπωι — κόπῳ , κόπος striking masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αγκυλοκοπώ — ἀγκυλοκοπῶ ( έω) (Μ) προκαλώ αναπηρία σε κάποιον κόβοντάς του τον τένοντα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀγκύλος + κατάληξη κοπῶ (πρβλ. γλεντοκοπώ, μεθοκοπώ κ.ά.), από παρασύνθ. σέ κοπώ (βωλο κοπώ, σφυρο κοπώ κ.ά.), σχηματισμένα από σύνθετα σε κόπος] …   Dictionary of Greek

  • ζεστοκοπώ — άω ζεσταίνομαι ή ζεσταίνω πολύ κάποιον. [ΕΤΥΜΟΛ. < ζέστη + κοπώ* (πρβλ. γλεντο κοπώ, ιδρω κοπώ)] …   Dictionary of Greek

  • θαλασσοκοπώ — θαλασσοκοπῶ, αττ. τ. θαλαττοκοπῶ, έω (Α) χτυπώ, δέρνω τη θάλασσα, ματαιολογώ, λέω άσκοπα και θορυβώδη λόγια. [ΕΤΥΜΟΛ. < θαλασσο * + κοπώ (< κόπος < κόπτω), πρβλ. ξυλο κοπώ, σφυρο κοπώ] …   Dictionary of Greek

  • θαμποκοπώ — άω 1. είμαι θαμπός, θολός 2. (για το φως τής ημέρας και τις φωτιζόμενες εκτάσεις) είμαι σκιερός, δεν φαίνομαι καθαρά. [ΕΤΥΜΟΛ. < θαμπός + κοπώ* (πρβλ. βρομο κοπώ, γλεντο κοπώ] …   Dictionary of Greek

  • θεροκοπώ — (Μ θεροκοπῶ, έω) θερίζω συνεχώς και με ζήλο. [ΕΤΥΜΟΛ. < θέρος «θερισμός» + κοπώ (< κόπος < κόπτω), πρβλ. γλεντο κοπώ, μεθο κοπώ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”